ТОО Экибастузэнерго | Тарифы
 
О предприятии | Информация для физ. лиц | Информация для юр. лиц | Контакты
 
11 | 08 | 2022
О дифференцированных тарифах
Экибастузэнерго - Тарифы

 

 

sҚұрметті  электр энергиясының тұтынушылары!

«Экибастузэнерго» ЖШС 2021 жылғы 1-қырқүйектен бастап электр энергиясын тұрмыстық  және тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын  тұтынушылар үшін  электр энергиясын босату тарифтерінің енгізілуі туралы хабарлайды.

2021 жылғы 25 тамыза жарияланды.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2021 жылғы 21 мамырдағы №3-07/1603 хабарламасына сәйкес «Экибастузэнрего» ЖШС 2021 жылғы 01 қырқүйектен бастап электр энергиясына келесі босату тарифтерін енгізеді:

1.Тұрмыстық тұтынушылар үшін (тұрғындар) – 14,31 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен, соның ішінде:

Үш деңгейлі тарифтерді қолданумен жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясына сараланған тарифтер

Тарифтер 12% ҚҚС есебімен көрсетілген.

Тұтынушылар санаты 1 деңгей                     2 деңгей                                  3 деңгей

14,10 теңге/кВтсағ     17,18 теңге/кВтсағ          21,47 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданатын

тұтынушылар 1 адамға кВт сағ.                                          90-ға дейін                       90 –нан  150-ге дейін                    150-ден астам

14,10 теңге/кВсағ            17,18 теңге/кВтсағ              21,47 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданбайтын тұтынушылар           110-ға дейін                   110-нан 180-ге дейін             180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,                       110-ға дейін                  110-нан 150-ге дейін               150-ден астам

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда.

Электр плитасын қолданатын 130-ға дейін                 130-дан 180-ге дейін                180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда,

электр плитасын қолданбайтындар 1 адамға кВт сағ.

2.    Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын тұтынушылар үшін тариф (заңды тұлғалар) – 27,48 теңге  1кВт/сағ ҚҚС есебімен.

3. Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер қолданатын бюджеттік ұйымдар үшін тариф – 55,33 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен.

4. Әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларын өндіретін заңды тұлғалар үшін тариф – 1 кВт/сағ-қа – 20,18 теңге (ҚҚС есебімен).

Уважаемые потребители электрической энергии!

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд с 01 сентября 2021 года.

опубликовано 25 августа 2021 года.

Согласно уведомлению № 3-07/1603 от 19 августа 2021 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», с 01.09.2021 годаТОО «Экибастузэнерго»вводит в действие следующие отпускные тарифы на электрическую энергию:

1.Для бытовых потребителей (население) – 14,31 тенге с учетом НДС за 1кВтч, в том числе:

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

14,10 тенге/кВтчас

2 уровень

17,18 тенге/кВтчас

3 уровень

21,47 тенге/кВтчас

Потребители, использующиеэлектроплитыкВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, не использующиеэлектроплиты кВт.час на 1 человека

14,10

тенге/кВтчас

До 110

17,18

тенге/кВтчас

От 110 до 180

21,47

Тенге/кВтчас

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

использующие электроплиты.кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры), не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

2. Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 27,48 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

3. Тариф для бюджетных организаций, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 55,33 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

4. тариф для юридических организаций, производящих социально значимые продовольственные товары – 20,18 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС).

 

_________________________________________________________________________________________________

Құрметті электр энергиясының тұтынушылары!

«Экибастузэнерго» ЖШС 2021 жылғы 1-маусымнан бастап электр энергиясын тұрмыстық және тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын тұтынушылар үшін электр энергиясын босату тарифтерінің енгізілуі туралы хабарлайды.

2021 жылғы 26 мамырында жарияланды.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2021 жылғы 21 мамырдағы №3-07/967 хабарламасына сәйкес «Экибастузэнрего» ЖШС 2021 жылғы 01 маусымнан бастап электр энергиясына келесі босату тарифтерін енгізеді:

1.Тұрмыстық тұтынушылар үшін (тұрғындар) – 13,76 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен, соның ішінде:

Үш деңгейлі тарифтерді қолданумен жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясына сараланған тарифтер

Тарифтер 12% ҚҚС есебімен көрсетілген.

Тұтынушылар санаты 1 деңгей 2 деңгей 3 деңгей

13,55 теңге/кВтсағ 16,52 теңге/кВтсағ 20,65 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданатын

тұтынушылар 1 адамға кВт сағ. 90-ға дейін 90 –нан 150-ге дейін 150-ден астам

13,56 теңге/кВсағ 16,52 теңге/кВтсағ 20,65 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданбайтын тұтынушылар 110-ға дейін 110-нан 180-ге дейін 180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, 110-ға дейін 110-нан 150-ге дейін 150-ден астам

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда.Электр плитасын қолданатын 130-ға дейін 130-дан 180-ге дейін 180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда,

электр плитасын қолданбайтындар 1 адамға кВт сағ.2. Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын тұтынушылар үшін тариф (заңды тұлғалар) – 27,48 теңге 1кВт/сағ ҚҚС есебімен.

3. Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер қолданатын бюджеттік ұйымдар үшін тариф – 47,33 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен.

4. Әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларын өндіретін заңды тұлғалар үшін тариф – 1 кВт/сағ-қа – 19,00 теңге (ҚҚС есебімен).Уважаемые потребители электрической энергии!

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд с 01 июня 2021 года.

опубликовано 26 мая 2021 года.

Согласно уведомлению № 3-07/967 от 21 мая 2021 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», с 01.06.2021 годаТОО «Экибастузэнерго»вводит в действие следующие отпускные тарифы на электрическую энергию:

1.Для бытовых потребителей (население) – 13,76 тенге с учетом НДС за 1кВтч, в том числе:

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

13,55 тенге/кВтчас

2 уровень

16,52 тенге/кВтчас

3 уровень

20,65 тенге/кВтчас

Потребители, использующиеэлектроплитыкВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, не использующиеэлектроплиты кВт.час на 1 человека

13,56

тенге/кВтчас

До 110

16,52

тенге/кВтчас

От 110 до 180

20,65

Тенге/кВтчас

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

использующие электроплиты.кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры), не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

2. Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 27,48 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

3. Тариф для бюджетных организаций, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 47,33 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

4. тариф для юридических организаций, производящих социально значимые продовольственные товары – 19,00 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС).

 

Құрметті  электр энергиясын тұтынушылар!

«Экибастузэнерго» ЖШС 2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап тұрмыстық  және тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын тұтынушыларға электр энергиясын сату тарифтарының енгізілуі туралы хабарлайды.

2020 жылдың 26 тамызында жарияланды.

ҚР Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша Департаменті РММ- нің № 3-07/1174 хабарламасына сәйкес  2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап «Экибастузэнерго»  ЖШС электр энергиясына келесідей сату тарифын енгізеді;

1.    Тұрмыстық тұтынушылар үшін (тұрғындар) – 12,98 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен, соның ішінде:

Үш деңгейлі тарифты қолдану арқылы жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қатысты электр энергиясына сараланған тарифтер

Тарифтер 12% ҚҚС есебімен көрсетілген.

Тұтынушылар дәрежесі 1 деңгей                     2 деңгей                                  3 деңгей

12,768 теңге/кВтсағ     15,5792 теңге/кВсағ                19,4768 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданбайтын

тұтынушылар 1 адамға кВт сағ.                                  90-ға дейін          90 –нан  150-ге дейін            150-ден астам

 

Электр плитасын қолданатын тұтынушылар       110-ға дейін        110-нан 180-ге дейін             180-нен астам

1 адамға кВт сағ.  

 

 

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,              110-ға дейін        110-нан 150-ге дейін         150-ден астам

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда.

Электр плитасын қолданбайтын. 130-ға дейін            130-дан 180-ге дейін         180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда,

электр плитасын қолданатын 1 адамға кВт сағ.

2.    Электр энергиясын тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын тұтынушылар үшін тариф(заңды тұлғалар) – 27,48 теңге  1кВт/сағ ҚҚС есебімен.

3.    Электр энергиясын тұрмыстық емес мұқтаждар үшін пайдаланатын бюджеттік ұйымдар үшін – 30,03 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен.

 

 

 

Уважаемые потребители электрической энергии!

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд с 01 сентября 2020 года.

опубликовано 26 августа 2020 года.

Согласно уведомлению № 3-07/1174 от 26 августа 2020 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», с 01.09.2020 года ТОО «Экибастузэнерго» вводит в действие следующие отпускные тарифы на электрическую энергию:

1.   Для бытовых потребителей (население) – 12,98 тенге с учетом НДС за 1кВтч, в том числе:

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

12,768 тенге/кВтчас

2 уровень

15,5792 тенге/кВтчас

3 уровень

19,4768 тенге/кВтчас

Потребители, не использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 180

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры), использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

 

 

2.   Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 27,48 тенге с  учетом НДС за 1 кВтч.

3.    Тариф для бюджетных организаций, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 30,03 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

 

 

опубликовано 26 августа 2020 года.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые потребители электрической энергии!


«Экибастузэнерго» ЖШС Екібастұз қаласының тұтынушыларына төтенше жағдай кезінде 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап тұрмыстық тұтынушылар үшін   және электр энергиясын тұрмыстық  қажеттілікке қолданбайтын тұтынушылар үшін электр энергиясын сату тарифының көлемі туралы хабарлайды.

1. Тұрмыстық тұтынушылар үшін электрмен жабдықтаудың сатылу бағасы – ҚҚС қоспағанда 10,49 теңге/кВтсағ. (11,75 теңге ҚҚС-ты есептегенде), сонымен қатар жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясына сараланған тарифтер:

бірінші деңгейлі тариф – электр плитасын қолданатын және қолданбайтын жеке тұлғалар үшін ҚҚС қоспағанда 10,29 теңге (11,52 ҚҚС есебімен).

екінші деңгейлі тариф – жеке тұлғалар үшін ҚҚС қоспағанда 12,59 теңге (14,10 ҚҚС есебімен).

үшінші деңгейлі тариф – жеке тұлғалар үшін ҚҚС қоспағанда 15,74 теңге (17,63 ҚҚС есебімен).

2. Электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке қолданбайтын бюджеттік ұйымдар үшін сату бағасы – ҚҚС қоспағанда 28,27 теңге/кВтсағ. (31,66 теңге ҚҚС-ты есептегенде).

3. Электр энергиясын тұрмыстық қажеттілікке қолданбайтын өзге де тұтынушылар үшін сату бағасы (заңды тұлғалар) - ҚҚС қоспағанда 24,54теңге/кВтсағ. (27,48 теңге ҚҚС-ты есептегенде).

 

2020 жылдың 20 сәуірінде жарияланды.

 

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет потребителей города Экибастуза о размере отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд с 01 апреля 2020 года на период действия чрезвычайного положения

1. Отпускная цена на электроснабжение для бытовых потребителей –10,49  тенге/кВтч без учета НДС (11,75 тенге с НДС), в том числе дифференцированные тарифы на электрическую энергию в зависимости от объемов потребления физическими лицами:

тариф первого уровня  для физических лиц, использующих и не использующих эл. плиты 10,29 тенге без учета НДС (11,52 с НДС).

тариф второго уровня  для физических лиц 12,59 тенге без учета НДС (14,10 с НДС).

тариф третьего уровня для физических лиц 15,74 тенге без учета НДС (17,63 с НДС).

 

2.Отпускная цена для бюджетных организаций, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд  –28,27 тенге/кВтч без учета НДС (31,66 тенге с НДС).

 

3.Отпускная цена для прочих потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) -  24,54 тенге/кВтч без учета НДС (27,48 тенге с НДС).

опубликовано 20 апреля 2020 года.

 

___________________________________________________________________________

Құрметті электр энергиясының тұтынушылары!


«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2019 жылғы 06 желтоқсаннан №2-08/2772 хабарламасына сәйкес «Экибастузэнерго» ЖШС 17.12.2019 жылдан бастап электр энергиясына келесі сараланған тарифтерді қолданысқа енгізеді:

1. Үш деңгейлі тарифтерді қолданумен жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясына сараланған тарифтер (тұрмыстық тұтынушылар).

Тарифтер 12% ҚҚС есебімен көрсетілген.

 

Тұтынушылар категориясы

1 деңгей

12,13 теңге/кВтсағ

2 деңгей

14,84 теңге/кВтсағ

3 деңгей

18,55 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданбайтын тұтынушылар 1 адамға кВт.сағ

90 дейін

90-нан 150 дейін

150-ден жоғары

Электр плитасын қолданатын тұтынушылар 1 адамға кВт.сағ

110 дейін

110-нан 180 дейін

180-нен жоғары

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, ҰОС  мүгедектері, қатысушылары және соларға теңестірілген тұлғалар, меншігінде біреуден артық тұрғын үй-жайы (пәтері) бар тұлғаларды қоспағанда,

Электр плитасын қолданбайтын, 1 адамға кВт.сағ

110 дейін

110-нан 150 дейін

150-ден жоғары

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, ҰОС  мүгедектері, қатысушылары және соларға теңестірілген тұлғалар, меншігінде біреуден артық тұрғын үй-жайы (пәтері) бар тұлғаларды қоспағанда

Электр плитасын қолданатын 1 адамға кВт.сағ

130 дейін

130-дан 180 дейін

180-нен жоғары

 

2. Электрэнергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын тұтынушылар үшін тариф (заңды тұлғалар) – 1 кВтсағ-қа ҚҚС есебімен 27,48 теңге.


Уважаемые потребители электрической энергии!


ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд  с 17 декабря 2019 года.

опубликовано 12 декабря 2019 года.


Согласно уведомлению № 2-08/2772 от 06 декабря 2019 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области",  с 17.12.2019 года  ТОО «Экибастузэнерго» вводит в действие следующие дифференцированные тарифы на электрическую энергию:

  1. 1. Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов (бытовые потребители).

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

12,13 тенге/кВтчас

2 уровень

14,84 тенге/кВтчас

3 уровень

18,55 тенге/кВтчас

Потребители, не использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 180

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры), использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

 

  1. 2. Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 27,48 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые потребители!

В связи с изменениями цен на оптовом рынке электрической энергии ТОО «Экибастузэнерго» уведомляет о снижении тарифов на электрическую энергию с 1 января 2019 года с 15,16 тенге/кВтч до 14,85 тенге/кВтч без учета НДС.

Для бытовых потребителей - снижение отпускной цены с 10,73 тенге до 10,51 тенге/кВтч без учета НДС, в том числе:

-тариф первого уровня для физических лиц, использующих эл. плиты с 10,51 тенге без учета НДС до 10,30 тенге без учета НДС.

-тариф первого уровня для физических лиц, не использующих эл. плиты с 10,5 тенге без учета НДС до 10,29 тенге без учета НДС.

-тариф второго уровня для физических лиц с 12,88 тенге без учета НДС до 12,61 тенге без учета НДС.

-тариф третьего уровня для физических лиц с 16,10 тенге без учета НДС до 15,77 тенге без учета НДС.

Для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд - снижение отпускной цены с 22,99 тенге до 22,51 тенге/кВтч без учета НДС.

_______________________________________________________________________________________________________________


Уважаемые потребители электрической энергии!

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд  с 1 июля 2018 года без увеличения.

 

Согласно уведомлению № 2-04/1400 от 25 июня 2018 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  и  прав  потребителей  Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области",  с 01.07.2018 года  ТОО «Экибастузэнерго» вводит в действие следующие дифференцированные тарифы на электрическую энергию

1. Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов (бытовые потребители).

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

11,77 тенге/кВтчас

2 уровень

14,43 тенге/кВтчас

3 уровень

18,03 тенге/кВтчас

Потребители, не использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, использующие электроплиты кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 180

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

 

2.Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 25,75 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

 

опубликовано 25 июня 2018 года.

sҚұрметті  электр энергиясының тұтынушылары!

«Экибастузэнерго» ЖШС 2021 жылғы 1-қырқүйектен бастап электр энергиясын тұрмыстық  және тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын  тұтынушылар үшін  электр энергиясын босату тарифтерінің енгізілуі туралы хабарлайды.

2021 жылғы 25 тамызs жарияланды.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2021 жылғы 21 мамырдағы №3-07/1603 хабарламасына сәйкес «Экибастузэнрего» ЖШС 2021 жылғы 01 қырқүйектен бастап электр энергиясына келесі босату тарифтерін енгізеді:

1.Тұрмыстық тұтынушылар үшін (тұрғындар) – 14,31 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен, соның ішінде:

Үш деңгейлі тарифтерді қолданумен жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне байланысты электр энергиясына сараланған тарифтер

Тарифтер 12% ҚҚС есебімен көрсетілген.

Тұтынушылар санаты 1 деңгей                     2 деңгей                                  3 деңгей

14,10 теңге/кВтсағ     17,18 теңге/кВтсағ          21,47 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданатын

тұтынушылар 1 адамға кВт сағ.                                          90-ға дейін                       90 –нан  150-ге дейін                    150-ден астам

14,10 теңге/кВсағ            17,18 теңге/кВтсағ              21,47 теңге/кВтсағ

Электр плитасын қолданбайтын тұтынушылар           110-ға дейін                   110-нан 180-ге дейін             180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,                       110-ға дейін                  110-нан 150-ге дейін               150-ден астам

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда.

Электр плитасын қолданатын 130-ға дейін                 130-дан 180-ге дейін                180-нен астам

1 адамға кВт сағ.

Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер,

ҰОС қатысқандар және оларға теңестірілген

тұлғалар, иелігінде бірнеше тұрғын жайы (пәтер)

бар адамдарды санамағанда,

электр плитасын қолданбайтындар 1 адамға кВт сағ.

2.    Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер үшін қолданатын тұтынушылар үшін тариф (заңды тұлғалар) – 27,48 теңге  1кВт/сағ ҚҚС есебімен.

3. Электр энергиясын тұрмыстық емес қажеттіліктер қолданатын бюджеттік ұйымдар үшін тариф – 55,33 теңге 1 кВт/сағ. ҚҚС есебімен.

4. Әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларын өндіретін заңды тұлғалар үшін тариф – 1 кВт/сағ-қа – 20,18 теңге (ҚҚС есебімен).

Уважаемые потребители электрической энергии!

ТОО "Экибастузэнерго" уведомляет о введении отпускных тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей и потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд с 01 сентября 2021 года.

опубликовано 25 августа 2021 года.

Согласно уведомлению № 3-07/1603 от 19 августа 2021 года РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области», с 01.09.2021 годаТОО «Экибастузэнерго»вводит в действие следующие отпускные тарифы на электрическую энергию:

1.Для бытовых потребителей (население) – 14,31 тенге с учетом НДС за 1кВтч, в том числе:

Дифференцированные тарифы на электрическую энергию, в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами с применением трехуровневых тарифов

Тарифы указаны с учетом НДС 12%.

Категория потребителей

1 уровень

14,10 тенге/кВтчас

2 уровень

17,18 тенге/кВтчас

3 уровень

21,47 тенге/кВтчас

Потребители, использующиеэлектроплитыкВт.час на 1 человека

До 90

От 90 до 150

Свыше 150

Потребители, не использующиеэлектроплиты кВт.час на 1 человека

14,10

тенге/кВтчас

До 110

17,18

тенге/кВтчас

От 110 до 180

21,47

Тенге/кВтчас

Свыше 180

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры),

использующие электроплиты.кВт.час на 1 человека

До 110

От 110 до 150

Свыше 150

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры), не использующие электроплиты. кВт.час на 1 человека

До 130

От 130 до 180

Свыше 180

2. Тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд (юридические лица) – 27,48 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

3. Тариф для бюджетных организаций, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд – 55,33 тенге с учетом НДС за 1 кВтч.

4. тариф для юридических организаций, производящих социально значимые продовольственные товары – 20,18 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС)
 

Контакты предприятия

- Город: Экибастуз.

- Адрес: улица Ауэзова 12.

- Приемная: 34-08-43.

- Режим работы: с 8 до 17 часов.

- Выходной: суббота, воскресенье

- Абонентский отдел и касса   ТОО "Экибастузэнерго"

работают ежедневно

с 8 до 19 ч.

без перерыва и выходных

Статистика
Просмотры материалов : 1536158